Porównanie sposobów przełączania konfiguracji High-side i Low-side

fig_1

Urządzenia takie jak żarówki, silniki, przekaźniki itp. nazywane są obciążeniami (ang. loads).
Mogą być umieszczone powyżej lub poniżej tranzystora pełniącego rolę sterownika. Kiedy tranzystor sterownika znajduje się powyżej obciążenia, jak pokazano na schematach A i B, obwód nazywa się układem przełączającym High-side.
Gdy tranzystor sterownika znajduje się poniżej obciążenia, jak pokazano na schemacie C, obwód nazywa się układem przełączającym Low-side.
Układ przełączający Low-side jest znacznie łatwiejszy do zaprojektowania i może być tańszy, jednak układ przełączający High-side jest jedynym rozwiązaniem dostępnym w samochodach i ciężarówkach, ponieważ obciążenie (żarówki i silniki) są zazwyczaj połączone z podwoziem (karoserią) dla oszczędności połączeń za pomocą przewodów, (długość przewodów i ich ilość) i przewód sterujący (przewód zasilający) pochodzi od dodatniego bieguna akumulatora.
W przypadku układu przełączającego High-side, linia sterująca (wejście do bazy) może być aktywna na niskimi poziomie (jak na pierwszym schemacie).
Na drugim schemacie baza osiąga stan wysoki, a emiter podąża. Napięcie na zaciskach kolektor-emiter będzie wyższe niż w pierwszym przykładzie, a tranzystor będzie bardziej gorący.
Dzieje się tak dlatego, ponieważ baza tranzystora NPN nie może osiągnąć poziomu powyżej napięcia zasilania (w większości przypadków takich jak samochody i ciężarówki), a napięcie między kolektorem a emiterem będzie wynosić około 0,65V. Trzy powyższe schematy pokazują napięcie na przewodach kolektor-emiter, gdy tranzystor jest w pełni przewodzenia.
Na schemacie B tranzystor jest w układzie wtórnika emiterowego, a napięcie jest trzykrotnie większe niż na schematach A i C.
Oznacza to, że ciepło generowane przez tranzystor będzie trzykrotnie większe niż wskazuje schemat A lub C. 

pełny materiał w pliku pdf

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.