Porządkuj wiedzę z języka C, odpowiadając na pytania (cz. 1)

Pytanie 1:
Jeśli chcę komuś napisać program, które pliki muszę mu przekazać?
Odpowiedź 1 poniżej:


Pytanie 2:
Czy po utworzeniu pliku wykonywalnego muszę zachować plik źródłowy (.c) lub plik obiektowy (.obj)?
Odpowiedź 2 poniżej:


Pytanie 3:
Jeśli mój kompilator został dostarczony z edytorem, czy muszę go użyć?
Odpowiedź 3 poniżej:


Pytanie 4:
Co mam zrobić, jeśli mam tylko kompilator C++, a nie mam kompilatora C?
Odpowiedź 4 poniżej:


Pytanie 5:
Czy mogę zignorować komunikaty ostrzegawcze?
Odpowiedź 5 poniżej:

 

Odpowiedź 1:
Jedną z dobrych rzeczy dotyczących języka C jest to, że jest to język skompilowany. To oznacza, że po skompilowaniu kodu źródłowego masz program wykonywalny.
Ten program wykonywalny jest samodzielnym programem. Jeśli chcesz pozdrowić wszystkich swoich znajomych z komputerami, możesz to uczynić.
Wszystko, czego potrzebujesz, to program wykonywalny, hello.exe. On nie potrzebuje pliku źródłowego, ani hello.c, ani pliku obiektowego hello.obj. Nie jest również wymagane posiadanie kompilatora C.
Twoi znajomi lub te osoby, którym podajesz plik wykonywalny będzie musiał używać tego samego rodzaju komputera, co Ty – na przykład komputera PC, komputera Macintosh, maszyny Linux itp.
Odpowiedź 2:
Jeśli pozbędziesz się pliku źródłowego, nie masz możliwości wprowadzania zmian w programie w przyszłości, więc powinieneś zachować ten plik. Pliki obiektowe to inna sprawa.
Istnieją powody do przechowywania plików obiektowych, ale są one poza zakresem tego, co robisz teraz. Na razie możesz pozbyć się plików obiektowych, gdy już masz plik wykonywalny.
Jeśli będziesz potrzebował pliku obiektowego, możesz przekompilować plik źródłowy.
Większość zintegrowanych środowisk programistycznych tworzy dodatkowe pliki oprócz pliku źródłowego (.c) – plik obiektowy (.obj lub .o) i plik wykonywalny. Dopóki zachowasz plik źródłowy (.c), zawsze możesz ponownie utworzyć inne pliki.
Odpowiedź 3:
Zdecydowanie nie. Możesz użyć dowolnego edytora, o ile zapisuje kod źródłowy w formacie tekstowym.
Jeśli kompilator był wyposażony w edytor, powinieneś spróbować go użyć. Jeśli lubisz inny edytor, to lepiej użyj jego. Używam edytora, który kupiłem osobno, chociaż wszystkie moje kompilatory mają własne edytory.
Edytory dostarczane z kompilatorami są coraz lepsze. Niektóre z nich automatycznie formatują twój kod C. Jest również sposób kodowania kolorami różnych części pliku źródłowego, aby łatwiej było znaleźć błędy.
Odpowiedź 4:
Jak już wiadomo, język C++ jest nadzbiorem dla języka C. Oznacza to, że możesz użyć kompilatora C++ do kompilacji programów napisanych w języku C.
Większość programistów używa Visual Microsoft C++ do kompilowania ich programów C w systemie Windows i kompilator GNU w systemie Linux i UNIX.
Kompilatory uniwersalne, które się spotyka mogą skompilować zarówno programy napisane w języku C jak i C++.
Odpowiedź 5:
Niektóre komunikaty ostrzegawcze nie mają wpływu na działanie programu, a niektóre z nich, tak. Jeśli kompilator daje komunikat ostrzegawczy, to sygnał, że coś jest nie tak. Większość kompilatorów pozwala ustawić poziom ostrzeżeń. Ustawiając poziom ostrzegawczy, możesz uzyskać tylko najpoważniejsze ostrzeżenia lub możesz uzyskać wszystkie ostrzeżenia, w tym najbardziej drobiazgowe. Niektóre kompilatory oferują nawet różne poziomy pośrednie. W swoich programach powinieneś spojrzeć na każde ostrzeżenie, dokonać jego oceny i podjąć właściwą decyzję.
Zawsze jest najlepiej napisać każdy program bez ostrzeżeń i błędów. (Z błędem, twój kompilator nie utworzy pliku wykonywalnego). 

pełny materiał w pliku pdf

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.