Potrójny zasilacz z USB

Potrójny zasilacz z USB
r_206_01_1
Obecnie większość przenośnych gadżetów elektronicznych jest zasilana przez adaptery USB.
Te adaptery mają wyjście 5V, 1A do 5V, 2,1A, co wystarcza do zasilania obwodów małej mocy o różnych napięciach podczas testowania prototypu.
Odbywa się to za pomocą pomp ładujących lub odpowiednich konwerterów.
Przedstawiono tutaj obwód do wyprowadzenia trzech napięć (3,3V, 5V i 12V) z adaptera USB.
Jak działa obwód?
Jak pokazano na rys. 1, obwód zbudowany jest na bazie regulatora napięcia LDO (low-dropout) LP2985-3.3 (IC1), monolitycznego konwertera DC-DC MC34063A (IC2), diody Schottky’ego 1N5819 (D1), cewki indukcyjnej 22μH (L1) i kilku innych elementów.
Tutaj układ MC34063A jest skonfigurowany w trybie konwertera boost.
Układ IC2, cewka indukcyjna L1 i dioda D1 tworzą konwerter podwyższający napięcie w celu konwersji 5V na 12V.
Zamiast cewki L1 można zastosować dowolny łatwo dostępną cewkę.
Rezystory R1 i R2, wraz z napięciem referencyjnym 1,25V układu IC2, służą do ustawiania napięcia wyjściowego zgodnie z podaną poniżej zależnością:
Vout = 1,25 [1+ (R2/R1)]
Rezystor R4 wyłącza cykl przełączania, gdy prąd szczytowy wewnętrznego przełącznika przekroczy limit.
Kondensator C6 wygładza tętnienie powstające podczas każdego cyklu przełączania.
Układ IC1, stabilizator o stałym wyjściu i niskim zaniku napięcia, przekształca 5V w 3,3V.
Kondensator C2 bocznikuje tętnienia do masy.
Kondensatory C3 i C5 działają jak bufory.
Zatem wszystkie trzy napięcia (3,3V, 5V i 12V) są dostępne na złączu CON2.
Zworki można wykorzystać w złączu CON2 do zasilania obwodów zewnętrznych.
Rzeczywisty układ potrójnego zasilacza z USB pokazano na rys. 2, a układ jego elementów na rys. 3.
Po zmontowaniu obwodu na płytce drukowanej, zamknij go w odpowiednim plastikowym pudełku ze złączem CON1 zamocowanym z tyłu i złączem CON2 z przodu obudowy.
r_206_01_2r_206_01_3
Układ IC1 należy umieścić po stronie lutowanej płyty. Użyj złącza typu USB-A jako złącza CON1.
Po zmontowaniu płytki PCB podłącz USB do laptopa.
Teraz obwód zasilania jest gotowy do użycia.
Maksymalny prąd dla napięcia 3,3V i 12V zależy od prądu dostarczanego przez port USB.
Ponieważ napięcie 5V jest bezpośrednio dostępne z gniazda USB, utrzymuj całkowity prąd tego obwodu poniżej 20–25% maksymalnego prądu USB, z którego obwód jest zasilany.
Autor: A. Samiuddhin

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.