Praktyczny pomiar parametrów cewek

r_1_got

Często znajdujesz się w sytuacji, w której musisz nawinąć własną cewkę do projektu, a możesz natrafić na nieoznaczoną cewkę w swoich szufladkach z częściami z demontażu.
Jak najlepiej poznać indukcyjność tej cewki? Oscyloskop to wszystko, czego potrzebujesz.
Zmontować układ rezonansowy za pomocą cewki i kondensatora i podłączyć go do generatora fali prostokątnej (często wyposażenie samego oscyloskopu) Ustawić generator tak, aby znaleźć częstotliwość rezonansową f.
Kiedy pojemność kondensatora C jest znana (1000pF) indukcyjność L może być obliczona według następującego wzoru:
L = 1 / (4π2 × f2 × C)
Jeśli jesteś także zainteresowany, jak dobra jest ta cewka, tj. jaki jest jej współczynnik jakości lub współczynnik dobroci Q, można ponownie użyć oscyloskopu.
Jeżeli poziom tłumionej oscylacji spada do wartości 0,37 (= 1 / e), (gdzie stała e jest podstawą logarytmu naturalnego i wynosi ~ 2,72)  maksimum po około 30 okresach, wówczas współczynnik dobroci Q cewki wynosi około 30.
Współczynnik Q powinien być mierzony zgodnie z zamierzoną częstotliwością roboczą cewki i z jej przewidzianym kondensatorem.
Dla porównania kondensator sprzęgający powinien być znacznie mniejszy.
Autor: B. Kainka

pełny materiał w pliku pdf

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.