Programowalne źródło napięcia

196_got

Tutaj zmienny rezystor R1 jest zastępowany przez matrycę rezystorów z tranzystorami przełączającymi. Wejścia A … D można opcjonalnie podłączyć do pinu 2 regulatora LM317 w celu uzyskania różnych napięć wyjściowych (patrz tabela).

Autor: Ron Mancini

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.