Projekt analogowego klucza elektronicznego

268_269_got

Obwód ten wykorzystuje dwa komparatory, które są połączone w tak zwany układ komparatora (dyskryminatora) okienkowego, tj. rezystory R2, R5 i R10 określają okno napięcia, w którym musi znajdować się napięcie doprowadzane do złączy diod D2 i D6, aby wyjścia sekcji IC2. A i sekcji IC2.B jednocześnie były w logicznym stanie wysokim.
Biorąc pod uwagę wartości oporności zastosowane dla tych rezystorów, okno to wynosi od 10/21 do 11/21 wartości zasilania komparatora (5V).
Jeżeli oba wyjścia IC2.A i IC2.B są jednocześnie w stanie wysokim, tranzystor T1 jest nasycony przez bramkę AND utworzoną przez diody D3 i D4, a przekaźnik RE1 jest zasilany, aby obsługiwać elektryczny zatrzask lub inne urządzenie blokujące.
Klucz jest definiowany przez generowanie określonego napięcia na połączeniu diod D2 i D6, utworzonego na przykład przez proste gniazdo stereo zawierające dwa rezystory R4 i R8.
Razem z R1 i R9 tworzą dzielnik napięcia, który musi być odpowiednio obliczony w połączeniu z wartościami rezystorów R2, R5 i R10, aby klucz mógł otworzyć zamek.
Oczywiście wszystko to działa poprawnie tylko wtedy, gdy napięcie zasilania tych dwóch dzielników jest stabilne, co zapewnia układ IC1, stabilizując je do 5V.
Gdybyśmy ustawili wartości dla rezystorów R1 i R9, wszyscy czytający ten artykuł mieliby ten sam klucz, co z pewnością nie byłoby dobrym pomysłem!
Należy, więc zdecydować nie tylko o wartości rezystorów R4 i R8, które tworzą klucz, ale także o wartości rezystorów R1 i R9, które pozwalają dostosować „blokadę”.
Oto zależności między wartościami rezystorów R1, R4, R8 i R9, aby klucz mógł otworzyć zamek:
10 × R8 × R9 <11 × (R1 + R4) × (R8 + R9)
10 × (R1 + R4) × (R8 + R9) <11 × R8 × R9
Biorąc pod uwagę rozmiar okna utworzonego przez R2, R5 i R10, odpowiednie są rezystory z 5% tolerancją.
Zauważmy, że ponieważ relacje składają się z nierówności i że istnieją tylko dwa równania dla czterech niewiadomych, pozostawia to dość szeroki wybór wartości rezystorów.
Warto spróbować ustawić, co najmniej dwie z nich na preferowane wartości, co pozwoli dopracować pozostałe.
Jeśli, co jest więcej niż prawdopodobne, nie spowoduje to preferowanych z szeregu wartości rezystorów, trzeba będzie użyć kombinacji szeregowo/równoległych, aby uzyskać obliczone wartości – lub wybrać różne wartości początkowe, aby uzyskać lepszy kompromis.

Autor: Christian Tavernier (Francja)

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.