Projekt migającej diody za pomocą mikrokontrolera PIC16F627 z programami PicBasic i PicBasic Pro

Projekt migającej diody za pomocą mikrokontrolera PIC16F627 z programami PicBasic i PicBasic Pro
r_205_20_4r_205_20_5r_205_19_5.
W tym projekcie wykorzystano mikrokontroler typu PIC16F84.
Ostatnio PIC16F627 stał się jednym z popularnych tanich mikrokontrolerów PIC.
Jest to 18-pinowy mikrokontroler, pin zgodny z PIC16F84, posiadający 16 portów I/O i wbudowany oscylator z zegarem 4MHz.
W tej sekcji będziemy używać PIC16F627 do migania diody LED.
Rysunek 1 pokazuje schemat obwodu projektu opartego na PIC16F627.
Dioda LED jest podłączona do bitu 0 PORTB i zastosowano wewnętrzny oscylator mikrokontrolera.
Programy PicBasic i PicBasic Pro projektu są takie same, jak odpowiednio na listingach 1 i 2.
131_got_6r_205_20_6
Wewnętrzny oscylator z zegarem 4MHz należy wybrać podczas programowania mikrokontrolera, jak pokazano na rysunku 3.
Autor: Matt Smith

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.