Projekt układu megafonu mocy

power-megaphone-circuit

Niemal każdy tranzystor mocy może być użyty w tym megafonie. Jest on odpowiedni na łodzi, na boisku itp. Tranzystory Q1 i Q2 są typu HEP-230, które są łatwo dostępne na rynku.
Tranzystory są połączone równolegle w celu zapewnienia wymaganej mocy i dopasowania do głośnika. Mikrofon jest mikrofonem węglowym, podobnym do tych używanych w aparatach telefonicznych.
Jeśli używany jest zwykły mikrofon węglowy, zamiast przełącznika S1 (SPST) można podłączyć przełącznik PTT, zapewniając działanie PTT – nadawanie/odbiór.
Nie będzie rozgrzewania ani czasu ładowania kondensatora.
Uwagi:
# Obwód może być zasilany z akumulatora 12V lub z zasilacza 12V DC.
# Potencjometr R1 można regulować w celu uzyskania maksymalnej głośności przy minimalnych zniekształceniach.
# Zawsze będzie lepiej zamontować tranzystory na radiatorze.

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.