Prosta lampa błyskowa „Slave Flash”

Lampa błyskowa „Slave Flash” to lampa
błyskowa wspomagająca (podrzędna), występująca
obok głównej lampy błyskowej. Jest
ona wyzwalana bezprzewodowo, najczęściej
błyskiem (błyskami) lampy głównej. Jest bardzo
przydatna w fotografice między innymi przy
redukcji efektu „czerwonych oczu”.
Dokończenie>>>

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.