Proste układy tyrystora i dwóch tranzystorów tożsame z przerzutnikiem RS

r_912_03_1
Tyrystory są bistabilnymi urządzeniami przełączającymi z trzema elektrodami: katodą (K), bramką (G) i anodą (A).

Elektroda bramki służy do wyzwalania (włączania) tyrystora, który pozostaje przewodzący do momentu przerwania obwodu.
Struktura tyrystora jest podobna do tranzystora, ale ma cztery warstwy półprzewodnikowe (NPNP).
Elektroda bramki działa w podobny sposób jak baza tranzystora NPN.
Jeśli prąd bramki wzrośnie powyżej określonej wartości progowej, tyrystor zostaje wyzwolony i zaczyna przewodzić.
Nadal przewodzi, dopóki prąd nie przestanie płynąć przez urządzenie.
Można tego dokonać przez wyłączenie napięcia zasilającego lub krótkie zwarcie tyrystora.
Inną często stosowaną techniką jest obsługa urządzenia napięciem przemiennym.
W tej sytuacji tyrystor przestaje przewodzić za każdym razem, gdy napięcie przechodzi przez zero.
Schemat obwodu pokazuje również równoważny obwód z tranzystorami bipolarnymi.
Ten równoważny obwód można również włączyć (wyzwolić) lub wyłączyć w ten sam sposób.
Oba obwody mogą być używane w taki sam sposób jak przerzutnik RS.
Autor: Burkhard Kainka

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.