Proste urządzenie do monitorowania napięcia AC

62_63
Obwód na rysunku 1 przedstawia prosty, nieulotny sposób monitorowania krytycznych awarii zasilania AC.

Monitorowanie zasilania jest ważne w takich systemach, jak ogrzewanie i chłodzenie, w których uszkodzenie może wystąpić, jeśli zasilanie prądem przemiennym spadnie na dłuższy czas.
Obwód na rysunku 1 wymaga małej mocy zasilani z ogólnego systemu zasilania AC.
Prąd spoczynkowy baterii wynoszący około 5µA zapewnia długi czas pracy baterii w tej aplikacji.
Transoptor składa się z lampy neonowej i fotokomórki. Gdy system zasilania jest aktywny, lampka neonowa świeci za sprawą przepływającego prądu ograniczonego przez rezystor R1.
Lampa neonowa jest idealna do tego zastosowania ze względu na niski pobór mocy.
Rezystancja fotokomórki w transoptorze jest niska, gdy komórka jest podświetlona i wysoka, gdy nie jest podświetlona. Rezystor R2 służy jako rezystor ograniczający prąd fotokomórki.
Sekcja IC1A poczwórnego przerzutnika Schmitta, o dwu wejściach bramki NAND służy, jako bufor dla transoptora.
Wyjście IC1A jest zwykle wysokie logicznie, gdy na bieżąco jest zasilanie prądem przemiennym i spada (osiąga stan niski logiczny), gdy nastąpi awaria zasilania.
Sekcja IC1B jest skonfigurowana, jako przerzutnik monostabilny wyzwalany opadającym zboczem.
Wytwarza impuls dodatni o szerokości około 0,8R3C1 lub około 0,8s, gdy tylko zaniknie zasilanie AC.
Impuls wyjściowy steruje tranzystorem Q1 poprzez rezystor R4 ograniczający prąd, aby aktywować solenoid S1.
Dioda D1 jest diodą flyback do ochrony tranzystora Q1 przed ostrym impulsem indukcyjnym generowanym przez S1 po wyłączeniu
Możesz użyć solenoidu S1, aby wyzwolić flagę lub dostarczyć podobny alarm wizualny.
Flaga pozostaje na miejscu, dopóki nie zresetujesz jej ręcznie, aby przygotować obwód do następnej awarii zasilania.
Autor: Dennis Eichenberg

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.