Prosty alarm aktywowany ciemnością

r_got

Większość alarmów aktywowanych ciemnością korzysta ze wzmacniaczy operacyjnych i niektórych układów logicznych. Tutaj pokazano tańsze podejście oparte na odwiecznym układzie timera 555, tym razem w trybie monostabilnego multiwibratora.
Elementy R2 i C1 reprezentują jedną sekundę sieci. Gdy LDR (Light Dependent Resistor) jest w ciemności, jego rezystancja jest wysoka, pociągając pin 2 z timera 555 do masy.
Spowoduje to uruchomienie monostabilnego multiwibratora i zabrzmi brzęczyk piezoelektryczny 6-woltowy (aktywny!). Potencjometr P1 jest regulowany w zależności od poziomu oświetlenia w otoczeniu.
Układ ten może być zamontowany na ścianie w mieszkaniu. Zakładając, że potencjometr P1 został ustawiony dla istniejącego poziomu oświetlenia otoczenia, cień rzucany przez kogokolwiek wchodzącego do pokoju lub korytarza uruchomi alarm. Autor: Myo Min

pełny materiał w pliku pdf

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.