Prosty ściemniacz dotykowy

27_got

Za pomocą tranzystora mocy-FET można zbudować bardzo prosty ściemniacz dotykowy dla lamp zasilanych niskim napięciem.
Używane są tu dwa piny, jako styki dotykowe. Opór elektryczny skóry jest rzędu od 100kΩ do 1MΩ.
Obwód działa, jako integrator (układ całkujący) z kondensatorem w ścieżce ujemnego sprzężenia zwrotnego.
Ta konfiguracja daje stosunkowo liniową charakterystykę sterowania.
Po wybraniu poziomu jasności będzie on utrzymywany przez wiele godzin, jeśli użyjesz kondensatora o niskiej upływności (kondensator foliowy).
Inną cechą tego obwodu jest to, że im mocniej naciska się kontakty, tym szybciej zmienia się jasność lampy.

Autor: B. Kainka

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.