Prosty układ detektora fazy

54_got

Dioda LED przestaje świecić, gdy częstotliwości wejściowe są równe. ##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.