Prosty układ zasilacza awaryjnego UPS

simple-ups

Jest to schemat obwodu prostego zasilacza UPS, który może dostarczać dwa napięcia stałe: niestabilizowane 12V i stabilizowane 5V.
Transformator T1 obniża napięcie sieciowe 230VAC do zmiennego napięcia 12V, a następnie mostek prostowniczy B1 je prostuje.
Wyprostowany sygnał jest wygładzany przez kondensator C1. Gdy zasilanie sieciowe jest dostępne, akumulator zostanie naładowany poprzez diodę D3, a układ scalony regulatora IC1 jest zasilany przez diodę D5.
W tej sytuacji napięcia zasilające 12V i 5V są dostępne na zaciskach wyjściowych.
Gdy zasilanie sieciowe nie jest dostępne, akumulator dostarcza prąd do regulatora IC1 i do zacisku 12V przez diodę D4.
Ponadto, w trybie pracy zasilania z akumulatora dioda D3 blokuje przepływ prądu w odwrotnym kierunku (w kierunku mostka prostowniczego). Kondensatory C2 i C3 działają jak filtry.

Uwagi.

& Zmontować układ na płytce drukowanej o dobrej jakości.
& Transformator T1 może być transformatorem obniżającym napięcie strony pierwotnej 230V AC, na napięcie po stronie wtórnej 12V, o wydajności 3A.
& Mostek prostowniczy B1 może być mostkiem o prądzie przewodzenia 2A. Jeśli taki mostek nie jest dostępny, należy go wykonać przy użyciu czterech diod 1N4007.
& Kondensator C1 musi mieć napięcie znamionowe, co najmniej 25V.

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.