Protokoły, które pomagają komunikować się przez Internet

r_911_08_3r_911_08_4r_911_08_5r_911_08_6r_911_08_7
Internet Rzeczy (IoT – Internet of Things) to system powiązanych wzajemnie ze sobą obiektów.

Obiekty te przesyłają dane do serwerów w celu przetworzenia i z kolei odbierają wiadomości z serwerów.
Te wiadomości są wysyłane i odbierane przy użyciu różnych protokołów. W tym materiale skupimy się na elementarnej wiedzy dotyczącej działania IoT.
W następnych odcinkach przybliżymy niektóre protokoły.
Internet Rzeczy (IoT) zaczyna przenikać coraz więcej aspektów naszego życia.
Wszyscy na całym świecie korzystają z Internetu Rzeczy (IoT).
Za pomocą Internetu połączone rzeczy służą do gromadzenia informacji, przekazywania / wysyłania informacji z powrotem lub wykonywania obu tych czynności.
IoT to architektura będąca połączeniem dostępnych technologii. Pomaga uczynić nasze codzienne życie przyjemniejszym i wygodniejszym.
Architektura IoT
Zasadniczo architektura IoT składa się z czterech komponentów. W tym materiale zajmiemy się każdym komponentem, aby lepiej zrozumieć architekturę.
Czujniki:
Są obecne wszędzie.
Pomagają zbierać dane z dowolnego miejsca, a następnie udostępniać je bramie (gateway) IoT.
Na przykład czujniki wykrywają temperaturę w różnych lokalizacjach, co pomaga ocenić warunki pogodowe.
Informacje te są udostępniane lub przekazywane do bramy IoT. Jest to podstawowy przykład działania Internetu Rzeczy.
Brama IoT:
Po zebraniu informacji z czujników są one przekazywane do bramy (gateway).
Brama jest mediatorem między węzłami czujników a siecią WWW (World Wide Web).
Zasadniczo przetwarza dane gromadzone z węzłów czujników, a następnie przesyła je do infrastruktury internetowej.
Serwer w chmurze:
Po przesłaniu danych przez bramę są one przechowywane i przetwarzane na serwerze w chmurze.
Aplikacja mobilna:
Za pomocą aplikacji mobilnej użytkownik może przeglądać i przetwarzać dane przetwarzane na serwerze w chmurze.
Jest to podstawowa idea Internetu Rzeczy i jego architektury wraz z komponentami.
Przechodzimy teraz do podstawowych pomysłów różnych protokołów IoT.
Autor: Sapna Panchal

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.