Przełączany pojemnościowo układ scalony steruje pętlą sprzężenia zwrotnego

Przełączany pojemnościowo układ scalony steruje pętlą sprzężenia zwrotnego

Możliwe jest zrealizowanie prostej pętli sterowania ze stałą wartością zadaną w szerokim zakresie regulacji za pomocą przełączanego pojemnościowo filtra. Obwód reguluje prędkość silnika od 1 do 200Hz lub od 60 do 12000 obrotów na minutę. Szczegółowy opis w pliku pdf.

Słowa kluczowe: LMF40CIWM, DDS – Direct Digital Synthesis

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.