Przewód telefoniczny, gniazda RJ-11 i transoptory tworzą wspólną magistralę

101_102_got

Chociaż najnowocześniejsza technologia zdobywa rozgłos i poklask publiczności, realny świat często działa na skromnym sprzęcie, który jest „wystarczająco dobry” dla automatyki domowej, systemów alarmowych i aplikacji monitorujących sprzęt.
Na rysunku 1 pokazano, wielopunktową cyfrową sieć danych o niskiej prędkości korzystającą z niedrogich transoptorów, gniazd telefonicznych i okablowania dwużyłowego (para przewodów).
Ta wersja popularnej pętli prądowej oferuje uproszczoną i nieco nowatorską implementację transoptorów, w której spełniają one trzy zadania: konwertery poziomu, elementy izolacyjne/ochronne i interfejsy magistrali.
Izolacja galwaniczna zapobiega powstawaniu pętlom masy, zwiększa efektywny zasięg komunikacji i dodaje środki ochrony dla podłączonego sprzętu.
Jednak tanie transoptory wprowadzają opóźnienia, które mogą powodować błędy czasowe i synchronizacyjne w komunikacji.
Szybsze transoptory mogą zminimalizować błędy kosztem większych kosztów elementów i ogólnej złożoności, ale użycie konserwatywnych pakietów danych z szybkością 4,8kbps lub mniejszą pozwala na użycie tańszych elementów.
Transoptory H11A-817D zapewniają izolację 5kV i współczynnik wzmocnienia prądowego (CTR – Current Transfer Ratio) od 300 do 600%.
Sieciowy adapter gniazdkowy/zasilacz zapewnia zasilanie napięciem stałym 12V dla izolowanej magistrali, a urządzenia podłączone do magistrali zapewniają kilka miliamperów prądu 5V do komunikacji z elementami/układami po stronie izolowanej.Można zaimplementować interfejsy RS-232, TTL lub odwrócone-TTL, poprzez zmianę konfiguracji pojedynczej zworki i zmieniając odpowiednio połączenia.
Rysunek 1 przedstawia reprezentatywne przykłady każdego interfejsu.
Podczas dodawania urządzenia RS-232 można zapewnić zgodność ze standardem RS-232, używając linii sterującej, takiej jak DTR lub RTS, w celu zapewnienia zasilania podciągającego i ujemnego napięcia z linii TX (nadawania), aby pasywnie podciągnąć poziom niski linii RX (odbiorczej).Możesz opracować odpowiednią komunikację master/slave i protokół wykrywania błędów spełniający Twoje wymagania.
Korzystanie z oddzielnych linii nadajnika i odbiornika pomaga uprościć wymagane oprogramowanie.
Sprzęt z węzłem łatwo mieści się w zwykłym gniazdku telefonicznym do montażu powierzchniowego, ułatwiając szybkie i łatwe podłączenie RJ-11 do urządzenia master i slave.
Przy prędkości transmisji 4,8kb/s lub mniejszej, magistrala może rozciągać się aż do 152m. Niedrogie podwójne skrętki telefoniczne tworzą magistralę.

Autor: Ernie Deel

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.