Przydatne układy do ogrzewania słonecznego

Systemy wykorzystujące promieniowanie słoneczne do celów grzewczych zasługują w dalszym ciągu na wiele badań i opracowań, ale istnieje wiele rzeczy, które możemy już dziś zrobić, aby usprawnić istniejące instalacje i zwiększyć stopień ich wykorzystania.
Jeśli nasz system jest „aktywny”, to znaczy, że istnieje pompa sterująca obiegiem płynu roboczego w systemie, możemy uczynić trochę więcej, aby kontrolować przepływ płynu.
Jeśli nasz system jest pasywny, to znaczy, że jest systemem termosyfonowym, w którym płyn przemieszcza się w systemie w wyniku zmian gęstości, to możemy przynajmniej otrzymać jakąś informację zwrotną na temat tego, co nasz system wykonuje.
Co będzie potrzebne, aby zmontować układy wspomagające funkcjonowanie systemu ogrzewania słonecznego.
Termistor o ujemnym współczynniku temperaturowym

  • Rezystor 2 × 10 k
  • Rezystor nastawny 100 k
  • Wzmacniacz operacyjny 741
  • Rezystor 1 M
  • Rezystor 4,7 k
  • Tranzystor NPN BC109
  • 6V brzęczyk piezoelektryczny
  • Rurki termokurczliwe
  • Uszczelniacz silikonowy

Opcjonalnie
Przekaźnik 6V
Dioda ochronna
Poniżej znajduje się prosty obwód (rys.1), który wykorzystuje termistor, jako element wykrywający, aby zapewnić sprzężenie zwrotne dotyczące stanu powierzchni monitorowanej.
Są tu dwa proste obwody – oba są podobne przy jednej małej zmianie – pozycji termistora i rezystora zmiennego, które zmieniają miejsca (rysunki 1 i 2).
Autor: John Harper
47_48_got_1 47_48_got_2

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.