Przykład obwodu push-pull sprzężonego z transformatorem

r_910_21_3
Obwód z rys.1 wykorzystuje wejściowy transformator z centralnym odczepem do wytwarzania sygnałów przeciwnej polaryzacji do dwóch wejść tranzystorowych oraz transformator wyjściowy do sterowania obciążeniem w trybie działania push-pull.

Podczas pierwszego pół cyklu pracy tranzystor Q1 jest doprowadzany do przewodzenia, podczas gdy tranzystor Q2 jest wyłączany.
Prąd I1 przepływający przez transformator powoduje pierwszy okres pół cyklu sygnału dla obciążenia.
Podczas drugiego okresu pół cyklu sygnału wejściowego, tranzystor Q2 przewodzi, podczas gdy tranzystor Q1 pozostaje wyłączony, prąd I2 płynący przez transformator skutkuje drugim okresem pół cyklu dla obciążenia.
Ogólny sygnał wytworzony w całym obciążeniu zmienia się następnie w pełnym cyklu działania sygnału.
Autor: Rodger Richey