Przykład pośredniego adresowania rejestrowego

99_got_1l

Licznik programu wskazuje adres pamięci, w którym znajduje się instrukcja MOV @R1,@R2.
R1 i R2 to numery rejestrów, a znak @ oznacza, że zawartość rejestru jest adresem w pamięci, w której znajdują się informacje, na których ma działać instrukcja.
Instrukcja, z MOV jako kodem operacji wyjaśnia, że należy przenieść zawartość lokalizacji pamięci, której adresem jest zawartość R1 (źródło) do lokalizacji pamięci, której adresem jest zawartość R2 (miejsce docelowe).

Autor: Tom Napier

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.