Przykładowy pierwszy program w języku C z komentarzem

Przyjęło się, że pierwszy program napisany w dowolnym języku programowania, powinien wyświetlić tekst np. „Hello World!” (Witaj Świecie!). Zauważyć należy, że sam język C nie ma żadnych mechanizmów przeznaczonych do wprowadzania i wypisywania danych – musimy, zatem skorzystać ze specjalnie napisanych w tym celu funkcji – w tym przypadku printf, zawartej w standardowej bibliotece C (ang. C Standard Library) (podobnie jak w Pascalu używa się do tego procedur. Pascalowskim odpowiednikiem funkcji printf są procedury write/writeln).
W języku C deklaracje funkcji zawarte są w plikach nagłówkowych posiadających najczęściej rozszerzenie .h, choć można także spotkać rozszerzenie .hpp, przy czym to drugie zwykło się stosować w języku C++ (rozszerzenie nie ma swych „technicznych” korzeni – jest to tylko pewna konwencja). Żeby włączyć plik nagłówkowy do swojego kodu, trzeba użyć dyrektywy kompilacyjnej #include. Ta dyrektywa powoduje, że przed procesem kompilacji danego pliku źródłowego, deklaracje funkcji z pliku nagłówkowego zostają dołączone do twojego kodu celem zweryfikowania poprawności wywoływanych funkcji.

kontynuacja w pliku pdf

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.