Regulator o podwójnym trybie działania – liniowym lub impulsowym

59_gotStraty mocy, powodowane przez wydzielanie się ciepła, odprowadzanego przez radiator regulatorów liniowych czyni je nieefektywnymi, ale w niektórych obwodach bardziej preferowany jest typ liniowy niż typ impulsowy.
Schemat obwodu przedstawiony na rys. 1 jest połączeniem układu regulatora liniowego i impulsowego.
Rezystor R1 ustawia krytyczny punkt kluczowy przełączenia trybu pracy.
Zgodnie z prawem Ohma (V = I×R), jeśli oporność rezystora R1 wynosi 10, a przepływający przez niego prąd wynosi 70mA, to napięcie na nim wynosi 0,7V.
Gdy prąd wyjściowy wynosi 70mA, stabilizator IC1 działa jako zwykły regulator liniowy.
Przy prądach powyżej około 70mA obwód zmienia tryb pracy z liniowego na impulsowy (kluczowany), ponieważ napięcie na rezystorze R1 włącza tranzystor TR1.
Prąd płynie przez cewkę indukcyjną L2, powodując namagnesowanie jej rdzenia.
Rezystory R2 i R3 tworzą układ napięciowy, będący podstawą, zapewniającą dodatnie sprzężenie zwrotne dla stabilizatora IC1.
Gdy napięcie Vout wzrasta powyżej 5V, prąd płynący przez układ IC1 maleje, a tym samym tranzystor TR1 wyłącza się.
Cewka L2 rozładowuje się, pozbywając się zmagazynowanej energii do napięcia Vout przez diodę D1 i kondensator C3.
Cykl powtarza się, generując niewielkie ciepło w radiatorze.
Podczas testowania żarówki 12V na wyjściu zmierzono sprawność na poziomie 69%.
Korzystanie z tego obwodu oznaczało, że adapter 9V może być używany bez jego zmiany na wersję o wyższej mocy.
Zaleca się stosowanie kondensatorów elektrolitycznych preferowanych do impulsowej pracy, a jeśli nie są one dostępne, należy użyć dwóch lub większej ilości kondensatorów połączonych równolegle, zachowując sugerowaną wartość pojemności.
Dla cewki L2 najbardziej odpowiednim typem jest typ toroidalny, chociaż cewki L1 i L3 mogą być dowolnymi cewkami ferrytowymi.

Autor: Myo Min

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.