Regulator wysokiego napięcia

770_got

Układ LR12 (Linear Regulator) wyprodukowany przez firmę Supertex Inc. jest dobrym wyborem do zastosowań, w których napięcie zasilania musi być większe niż 35V aż do maksymalnie 40V i które musi być stabilizowane.
Ten niewielki regulator może poradzić sobie z napięciami wejściowymi do 100V, kiedy napięcie wyjściowe można regulować w zakresie od 1.2 do 88V.
Niewielką wadą jest to, że napięcie wejściowe powinno być, co najmniej o 12V większe od napięcia wyjściowego. Regulator utrzymuje napięcie między wyjściem a pinem regulacyjnym na stałym poziomie 1,2V. Przy dzielniku napięcia, wyjściowe napięcie można ustawić za pomocą poniższego równanie:
Vout = 1.2 × (R2/R1 + 1) + Iadj × R2.
Obwód pokazuje standardową aplikację, w której LR12 jest używany, jako regulator 5 V.
Kondensator C1 odsprzęża napięcie wejściowe. Jego wartość i napięcie robocze zależą od napięcia wejściowego i poboru prądu.
Kondensator bocznikujący (C2) jest niezbędny do utrzymania stabilności układu LR12. W przypadkach, gdy napięcie na wejściu może być mniejsze niż na wyjściu wymagana jest dodatkowa dioda zabezpieczająca, na przykład 1N4004. Prąd wyjściowy układu scalonego musi wynosić, co najmniej 0.5mA. W pokazanym tutaj układzie dzielnik napięcia wykonany na rezystorach R1/R2 pobiera 0.2mA. Oznacza to, że przy napięciu wyjściowym 5V rezystor obciążenia musi być mniejszy niż 16k5. Jeśli rezystancja jest wyższa, całkowity prąd wyjściowy spada poniżej wymaganej wartości 0.5mA.
Prąd wyjściowy LR12, z różnicą 12V między wejściem i wyjściem, jest ograniczony do 100mA (maksymalne odprowadzanie ciepła dla obudowy TO92: 0.6W dla temperatury 25°C). Tłumienie tętnień wynosi, co najmniej 50dB. Pobór prądu przez układ scalony jest bardzo mały i wynosi zaledwie od 5 do 15μA.
Autor: Ton Giesberts

pełny materiał w pliku pdf

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.