Regulowane źródło napięcia ujemnego

194_got

Za pomocą dwóch rezystorów i kondensatora elektrolitycznego z regulatora (stabilizatora) napięcia o ustalonej na stałe wartości napięcia wyjściowego można utworzyć regulowany stabilizator napięcia.
Wadą tego układu jest to, że napięcie wyjściowe nigdy nie może być mniejsze niż napięcie regulatora o ustalonej wartości wyjściowej.

Autor: Stephan Goldstein

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.