Rodzina układów cyfrowych bramki NAND 7401 – schemat funkcjonalny, parametry

Rodzina układów cyfrowych bramki NAND 7401 – schemat funkcjonalny, parametry

W pliku poniżej oprócz schematów, parametrów, wykazu całej rodziny układów z serii NAND 7400
podano rysunki obudów, skróty użyte w tabelach pod rysunkami. w tabelach z wykazami oraz
objaśnienia użyte na rysunkach symboli logicznych.

 

plik pdf

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.