Rodzina układów cyfrowych bramki NOR 7436 – schemat funkcjonalny, parametry

W pliku poniżej oprócz schematów, parametrów, wykazu całej rodziny układów
z serii NAND 7400 podano rysunki obudów, skróty użyte w tabelach pod rysunkami,
oraz objaśnienia tabelach z wykazami.

plik pdf

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.