Rodzina układów cyfrowych przerzutnika JK 7472 – schemat funkcjonalny, parametry

W pliku poniżej oprócz schematów, parametrów, wykazu całej
rodziny układów z serii NAND 7400 podano rysunki
obudów, skróty użyte w tabelach pod
rysunkami, w tabelach z wykazami oraz objaśnienia:
ciąg dalszy w pliku pdf

Słowa kluczowe:

7472

ABT
AC/ACT
AHC/AHCT
ALS
ALVC
ALVT
AS
BCT
C
F
HC/HCT
LS
LV
LVC
LVT
S
74xx

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.