Różnice między językiem C i C++ w przykładach (cz. 2)

Różnice między językiem C i C++ w przykładach (cz. 2)
Dokończenie>>>

Słowa kluczowe:

lvalue, lvalue required,
const inta,
goto,
void,
int * ptr = malloc (sizeof (int)),
switch.c, Werror” z gcc

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.