Skanowanie wielu przycisków przy użyciu jednego wejścia mikrokontrolera PIC

6_7_got

Czas wymagany do naładowania kondensatora zależy od rezystancji między napięciem VDD a kondensatorem (patrz artykuł).  Po naciśnięciu przycisku napięcie VDD jest doprowadzane do innego punktu w drabince rezystorowej. Rezystancja między napięciem VDD a kondensatorem jest zmniejszona, co zmniejsza czas ładowania kondensatora.
Zegar jest używany z komparatorem lub zmieniającym się cyfrowym wejściem do pomiaru czasu ładowania kondensatora.
Czas ładowania jest używany do określenia, który przycisk jest naciśnięty.
Sekwencja oprogramowania:
1. Skonfiguruj GP2, aby wyprowadzić niskie napięcie do kondensatora rozładowującego poprzez rezystor I/O.
2. Skonfiguruj GP2, jako jedno wejście komparatora, a CVREF, jako drugie.
3. Użyj timera do pomiaru, kiedy komparator się wyłączy. Jeśli zmierzony czas jest większy niż maksymalny dozwolony czas, powtórzyć pomiar; w przeciwnym razie ustalić, który przycisk jest naciśnięty. 

pełny materiał w pliku

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.