Skuteczna ochrona przed rozładowaniem dla ogniw wielokrotnego ładowania

94_96_got_1Dzięki temu obwodowi wbudowanemu w zasilacz urządzenia zasilanego bateryjnie, zapobiega się całkowitemu rozładowaniu ogniw, gdy zapomni się wyłączyć urządzenie.
Gdy napięcie akumulatora spadnie poniżej ustawionego limitu (9,5V w tym przykładzie), obwód automatycznie odłączy akumulator.
Zasilanie zostaje przywrócone, gdy napięcie wzrośnie powyżej górnego poziomu progowego (tutaj 10,5V), będzie to zwykle występować po podłączeniu urządzenia do stacji ładowania.
Obwód zaprojektowano tak, aby zużywał jak najmniej energii.
Układ ICL7665 z firmy Intersil stanowi serce obwodu. Ten układ scalony zawiera dwa komparatory wraz z napięciem odniesienia i zużywa zaledwie 3µA prądu.
Obwód wykorzystuje tylko jeden z komparatorów, wartości rezystorów R1 do R3 pokazane na schemacie powodują przełączenie obwodu na wyżej wymienione poziomy.
Wyjście komparatora przełącza tranzystor T1 MOSFET z kanałem P, który z kolei steruje zasilaniem obciążenia RLOAD.
Poziomy progowe przełączania i histereza mogą być zmieniane za pomocą różnych wartości oporności rezystorów R1 do R3.
Zwiększenie wartości R3 do 300k spowoduje podniesienie górnego progu do 12,5V.
Dane katalogowe układu scalonego ICL7665 podają przykłady odpowiednich wartości rezystorów, które można tutaj zastosować.
Układ płytki drukowanej PCB wykorzystuje elementy SMD, więc gotowy obwód zajmuje bardzo mało miejsca po zamontowaniu w urządzeniu.
Lutownica o cienkim grocie powinna być odpowiednia do montażu elementów i nie powinno być żadnych problemów, pod warunkiem, że nie zdecydujesz się na użycie rezystorów o bardzo małych wymiarach obudowy.
Po przetestowaniu obwodu można zabezpieczyć całą płytkę drukowaną, umieszczając ją w krótkim odcinku koszulki termokurczliwej.

Autor: Tilman Küpper

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.