Skuteczny booster impedancji wejściowej

r_911_30_2 r_911_30_2
Skuteczny booster impedancji wejściowej

Impedancja wejściowa obwodów wzmacniacza operacyjnego ze sprzężeniem bez składowej stałej, zależy prawie całkowicie od rezystancji, która ustawia punkt pracy prądu stałego.
Jeśli stosowane są wzmacniacze operacyjne CMOS, sygnał wejściowy jest wysoki logicznie, w prądowych wzmacniaczach operacyjnych do 10MΩ.
Jeśli potrzebna jest wyższa wartość, można zastosować ładowanie początkowe, które umożliwia sztuczne zwiększenie impedancji wejściowej do bardzo wysokiej wartości.
Na schemacie rezystory R1 plus R2 tworzą rezystancję, która ustawia wartość punktu pracy d.c. wzmacniacza operacyjnego IC1.
Jeśli nie zostaną podjęte żadne inne działania, impedancja wejściowa wyniesie około 20 MΩ.
Jednak część sygnału wejściowego jest zwracana w fazie, tak że prąd przemienny przepływający przez R1 jest mniejszy.
Impedancja wejściowa, Zin, wynosi wtedy:
Zin = (R2+R3)/R3) × (R1+R2).
Przy określonych wartościach elementów, Zin ma wartość około 1GΩ.
Obwód pobiera prąd około 3mA.
Autor: H. Bonekamp

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.