Skuteczny układ reagujący na stan otwartych drzwi

9_10_70_got

Trzy przełączniki kontaktronowe stanowią serce obwodu, po jednym w każdej parze drzwi.
Zamykają się (tj. ulegają zwarciu), gdy drzwi zostają otwarte. Powiązana dioda LED zapala się po otwarciu drzwi. Pozostała część obwodu jest zasilana przez diody D1, D2 lub D3.
Jednak timer 555 nie jest włączony, dopóki pin 4 nie osiągnie stanu wysokiego, a to wymaga, aby wyjście sekcji IC1a lub IC1b było logicznie wysokie.
To z kolei wymaga, aby piny 1,2 lub 4 były w stanie logicznym wysokim, a dzieje się tak, gdy otwierają się drzwi.
Ponieważ stan logicznie wysoki na każdym pinie jest tylko chwilowo (tj. około 1/3 sekundy, podczas ładowania kondensatorów C1, C2 lub C3), następuje tylko krótki impuls brzęczyka (dwa krótkie sygnały) przy każdym otwarciu drzwi, po czym wycisza się ponownie.
Tak, więc sygnał dźwiękowy zwraca uwagę na fakt, że drzwi się otworzyły, a świecące diody LED tak długo będą wskazywały otwarcie drzwi, dopóki drzwi nie zostaną zamknięte.
Jeśli inne drzwi zostaną otwarte przed zamknięciem pierwszych drzwi, rozlegnie się kolejny sygnał dźwiękowy i zapali się inna dioda LED.

Autor: Colin Mitchell

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.