Słoneczna ładowarka 12-woltowego akumulatora

solar_charger_1

Oto energooszczędna ładowarka 12-woltowego akumulatora. Pobiera energię słoneczną, aby doładować 12-woltową baterię inwertera.
Posiada funkcję automatycznego wyłączenia ładowania, gdy akumulator osiągnie stan pełnego naładowania.
Jako źródło prądu ładowania używana jest bateria słoneczna o napięciu znamionowym 24V.
Obwód wykorzystuje układ regulatora napięcia LM317, za pomocą, którego napięcie wyjściowe jest ustawione na stały poziom wynoszący około 16 woltów. Napięcie wyjściowe jest ustawiane rezystorem VR.
Kiedy panel słoneczny jest oświetlony i generuje prąd, dioda D1 jest spolaryzowana w kierunku przewodzenia przez układ scalony regulatora przepływa prąd wejściowy.
Jego napięcie wyjściowe zależy od ustawienia VR, a prąd wyjściowy stabilizatora LM317 jest kontrolowany przez rezystor R1.
Ten prąd przepływa przez diodę D2 i rezystor R3. Gdy napięcie wyjściowe jest powyżej (ustawionej przez VR) 16 woltów, dioda Zenera ZD2 przewodzi i daje stabilne napięcie 15 woltów do ładowania.
Prąd ładowania zależy od wartości rezystorów R1 i R3. W opisywanym układzie dostępny będzie prąd ładowania od około 250 do 300mA.
Zielona dioda LED wskazuje stan ładowania. Gdy bateria osiągnie pełne napięcie około 13 woltów, dioda Zenera ZD1 przewodzi i tranzystor T1 zostaje spolaryzowany w kierunku przewodzenia.
Spowoduje to odprowadzenie prądu wyjściowego z układu scalonego regulatora przez tranzystor T1 i zatrzymanie procesu ładowania. Kiedy napięcie akumulatora spadnie poniżej 12 woltów, dioda ZD1 wyłącza się i ponownie rozpoczyna się ładowanie.
Podłączyć obwód do panelu słonecznego i zmierzyć napięcie wejściowe. Upewnić się, że jest powyżej 18 woltów.
Podłączenie ładowarki
Podłącz panel słoneczny do ładowarki i upewnij się, że napięcie akumulatora wynosi co najmniej 18V. Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację połączenia. Obracaj trymer VR, aż zaświeci się zielona dioda LED. To wskaże, że dioda Zenera ZD2 otworzyła się i bateria zaczęła się ładować.
Układ LM317 i tranzystor TIP122 muszą być zainstalowane na radiatorze.
Uwaga: Obwód można łatwo można zmodyfikować do ładowania różnych typów baterii.
Wystarczy zmienić diody Zenera ZD1 i ZD2. Napięcie stabilizujące diody Zenera ZD2 musi odpowiadać wymaganemu napięciu wyjściowemu, a diody ZD1 – wartości napięcia wyłączenia. Pozostałe elementy układu pozostają takie same.
Na przykład dla akumulatora 6-woltowego, napięcie ZD1 powinno wynosić 6,1V, a ZD2 6,8V. W przypadku akumulatora telefonu mobilnego, napięcie diody ZD1 powinno wynosić 4,7V, a diody ZD2 5,1V. Wszystkie pozostałe elementy pozostają takie same.

Autor: D. Mohankumar

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.