Słowa kluczowe języka C

Słowa z poniższej listy są słowami kluczowymi w języku C, więc nie wolno ich używać do innych celów, takich jak nazwy zmiennych lub nazwy funkcji.

Tabela 1

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.