Słowa kluczowe Pythona

Lista słów kluczowych Pythona zmienia się, co jakiś czas.
Dlatego dobrze jest zapoznać się z aktualną listą słów kluczowych przed rozpoczęciem tworzenia nazw zmiennych.
Aby spojrzeć na słowa kluczowe, należy użyć standardowej funkcji biblioteki.
Jednak ta funkcja nie jest wbudowana, podobnie jak funkcja print (drukowania).
Masz tę funkcję w swoim systemie Raspbian, ale zanim będziesz mógł z niej skorzystać, musisz zaimportować tę funkcję do Pythona.
Nazwa tej funkcji to keyword.kwlist.
Listing poniżej pokazuje, jak importować do Pythona i określać słowa kluczowe.
Na listingu tym słowo kluczowe importujące komendy przenosi funkcje słów kluczowych do interpretera języka Python, aby można było z nich korzystać.
Następnie instrukcja print (keyword.kwlist) używa funkcji keyword.kwlist i funkcji print, aby wyświetlić aktualną listę słów kluczowych w Pythonie. Te słowa kluczowe nie mogą być używane, jako nazwy zmiennych w języku Python. 

pełny materiał w pliku pdf

Python_keywords

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.