Słownik angielsko-polski wybranych skrótów i pojęć stosowanych w OTVC LCD i plazma

Słownik angielsko-polski wybranych skrótów
i pojęć stosowanych w OTVC LCD i plazma
pełny materiał w pliku

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.