Sposób pomiaru wartości µΩ

r_99_09_07_1
Aby móc zmierzyć wartości rezystancji w zakresie μΩ, miernik μΩ działa z detektorem synchronicznym.

Porównywalne obwody pomiarowe często przesyłają bardzo wysokie prądy przez obiekt pomiarowy, co często powoduje niepożądane konsekwencje.
Natomiast prąd przepływający przez mierzony obiekt jest wyjątkowo niski, ponieważ zgodnie z zasadą synchronicznej demodulacji nawet bardzo małe spadki napięcia mogą być mierzone na pomiarowym obiekcie.
Generator 1kHz dostarcza napięcie 10VSS, prąd odniesienia 1mA przepływa przez nieznany rezystor RTEST.
Wzmacniacz pomiarowy IC1 i precyzyjny wzmacniacz operacyjny IC2a wzmacniają spadek napięcia na rezystorze RTEST o współczynniku 100000.
Detektor synchroniczny IC3 demoduluje wzmocniony sygnał, a następnie sygnał przechodzi przez wbudowany filtr dolnoprzepustowy IC2b.
Dolnoprzepustowy tłumi wszystkie nieskorelowane składowe sygnału, takie jak szum, dryft i przesunięcia, dzięki czemu napięcie wyjściowe jest proporcjonalne do nieznanej wartości rezystancji.
Związek między tymi dwoma wartościami jest następujący:
wzór_1
Odpowiada to rezystancji 15,7mΩ na napięcie wyjściowe 1V.
Źródło: Analog Device

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.