Sposoby zabezpieczenia transformatorów sieciowych przed zwarciem

35_ got
Transformatory sieciowe powinny być zawsze zabezpieczone przed zwarciem po stronie pierwotnej

Można to zrobić z jednej strony za pomocą bezpieczników, ale bardzo rozpowszechnione jest również zabezpieczenie za pomocą samoresetujących bezpieczników polimerowych PTC-Multifuse.
Podczas doboru wymiarów tych bezpieczników, należy zwrócić uwagę na maksymalną moc transformatora i jego prąd rozruchowy, który trwa około 3-5ms.
W naszym rozważanym przypadku z transformatorem o mocy do 50VA, prąd rozruchowy wynosi około 5A, dla transformatorów toroidalnych prąd rozruchowy jest wyższy i może osiągać wartość do 7A.
Wymagana ochrona po stronie pierwotnej, w tym straty transformatora, jest obliczana ze stosunku mocy wtórnej (Psek) i napięcia pierwotnego (Upr):
Ipr = (1,2 x Psek) / Upr
Użyty bezpiecznik jest powiązany z przepływającym prądem:
Ipr × 1,5-2,0
Przykład transformatora o mocy 30VA:
Ipr = (1,2 x 30VA) / 230V = 0,075A -> 0,075mA × 2,0 = 0,15A.
W standardowej serii DIN (DIN 41662 IEC 127-2) używamy bezpiecznika 160mA z cewką transformatora z charakterystyką wyzwalania T (mała bezwładność), w transformatorze toroidalnym używamy TT (duża bezwładność).
Dzięki charakterystyce powolnego wyzwalania bezpieczniki te są w stanie wytrzymać prąd rozruchowy bez uszkodzeń, ponieważ wymagałyby, co najmniej czasu 10ms do wyzwolenia w zależności od charakterystyki wyzwalania, nawet przy wielu prądach znamionowych.
Alternatywnie można użyć pozystora PTC.
Ten termistor PTC, który służy również, jako zabezpieczenie przed przegrzaniem, odłącza transformator od sieci w przypadku zwarcia lub przeciążenia po stronie wtórnej, aż do wyeliminowania zwarcia i ponownego ochłodzenia pozystora PTC.
Po ponownym połączeniu z siecią, pozystor PTC automatycznie przywraca połączenie, oszczędzając w ten sposób zmianę zapasowego termistora.
Charakterystyka pozystora PTC (Positive Temperature Coefficient wykazuje powolne zachowanie, więc tutaj prąd rozruchowy uważany jest za znikomy.
Wyboru dokonuje się przez odniesienia prądu znamionowego przepływającego, przez pozystor PTC według tych samych obliczeń jak praktykowano z bezpiecznikiem.
Wiele transformatorów ma już jeden zintegrowany PTC, dzięki czemu można lepiej wykryć nadmierną temperaturę.
W tym celu należy zapoznać się z opisem lub danymi katalogowymi producenta.
Autor: Miguel Hernández

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.