Sprawdź, czy napisałbyś taki sami kod sterowania Arduino drabinką LED

Sprawdź, czy napisałbyś taki sami kod sterowania Arduino drabinką LED
Drabinka złożona z diod LED ma 20 pinów.
r_203_20_3r_203_20_4
10 pinów to anody, a 10 pinów to katody dla diod LED.
Są one wykonane w taki sposób, że podobnie jak układy scalone, można je łatwo zamontować na płytce breadboard, tak, że jak piny anody, a piny katody znajdują się po przeciwnych stronach rowka biegnącego przez środek płytki breadboard.
Należy pamiętać, o utrzymaniu względnego chłodzenia, zapewniając przepływ powietrza.
Poniżej znajduje się widok z góry drabinki diodowej
W powyższym obwodzie nie używamy pinów 0 i 1.
Wiemy, że są to piny szeregowe, więc zostaną użyte do debugowania, jeśli chcemy debugować program za pomocą Serial Monitor.
Napiszmy do tego prosty program:
r_203_20_5

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.