Sprawdź swoją wiedzę o sztucznej inteligencji odpowiadając na podane pytania

Pyt. 1. Co oznacza skrót PID? Czy jest to uważane za metodę oprogramowania AI?
Pyt. 2 .Czym jest test Turinga? Czy uważasz, że jest to prawidłowa metoda oceny systemu sztucznej inteligencji?
Pyt. 3. Jak myślisz, dlaczego roboty mają ogólnie problem z negatywnymi przeszkodami, takimi jak schody i dziury?
Pyt. 4.
Co robi krok „Orient” w pętli OODA (Observe-Orient-Decide-Act)?
Pyt. 5. Na podstawie znanych zalet języka Python oblicz poniższe zadanie. Masz program, który wymaga przetestowania 50 zmian. Załóżmy, że każda zmiana wymaga jednego uruchomienia i ponownej kompilacji do przetestowania. Wykonanie kroku w „C” trwa 450 sekund, a polecenie „uruchom” w Pythonie zajmuje 3 sekundy. Ile czasu spędzasz bezczynnie czekając na kompilator C?
Pyt. 6.
Co oznacza termin RTOS?
Pyt. 7. Twój robot ma następujące zaplanowane zadania: telemetria 10Hz, GPS 5Hz, bezwładność 50Hz, silniki 20Hz. Jakiej podstawowej częstotliwości ramek użyłbyś do zaplanowania tych zadań? (Hz lub herc oznacza raz na sekundę. 3Hz = trzy razy na sekundę)
Pyt. 8. Biorąc pod uwagę, że symulator planujący szybkość klatek ma najszybszą pracę przy 20 klatkach na sekundę, jak zaplanowałbyś zadanie, które musi działać z siedmioma klatkami na sekundę? Co powiesz na taki, który działa z szybkością 3,5 klatki na sekundę?
Pyt. 9.
Co to jest funkcja połączenia blokującego? Dlaczego źle jest korzystać z blokujących połączeń w systemie czasu rzeczywistego jak robot?

Odpowiedzi

Odp. 1: PID to skrót od słów Proportional, Integral, Derivative (Proporcjonalny, Całkujący, Różniczkujący) i jest typem sterownika pętli zamkniętej, który nie wymaga modelu do działania. PID nie jest metodą AI, ponieważ nie wymaga uczenia się i nie ma symulacji podejmowania decyzji.

Odp 2: Test Turinga, pierwotnie nazwany „Imitacją gry” autorstwa Alana Turinga, jest wymyślonym testem lub eksperymentem myślowym, w którym osoba komunikuje się z kimś lub czymś za pośrednictwem tekstu pisanego czcionką komputerową, po to aby nie było wskazówek ze strony głosu.
Obiekt sztucznej inteligencji AI przejdzie test Turinga, jeśli osoba nie będzie w stanie stwierdzić, czy jednostka, z którą się komunikuje, jest człowiekiem czy robotem.
Test Turinga został w znacznym stopniu zniszczony przez nowoczesne chatboty (programy komputerowe, których zadaniem jest prowadzenie konwersacji przy użyciu języka naturalnego bądź interfejsu tekstowego i sprawianie wrażenia inteligentnego) oparte na sztucznej inteligencji i zaproponowano nowy test – montaż mebli IKEA za pomocą wskazówek.

Odp. 3: Ponieważ nie widzą ich całkowicie za pomocą czujnika zasięgu, takiego jak LIDAR (od angielskiego akronimu LIDAR: Light Detection and Ranging – urządzenie działające na podobnej zasadzie jak radar, ale wykorzystujące światło widzialne lasera zamiast mikrofal). Ponadto większość czujników wykrywania przeszkód robota jest zorientowana równolegle do podłogi i nie „patrzy” w dół.

Odp. 4: W kroku „Orient” wszystkie dane są umieszczane w tej samej ramce odniesienia, która zazwyczaj jest centralnym punktem robota. Dzięki temu robot może określić, które dane są istotne dla podejmowania decyzji.

OODA

Odp. 5: To trochę retoryczne pytanie.
Prawidłowa odpowiedź to: „dużo”. Używanie Pythona, jako języka interpretowanego może zaoszczędzić dużo czasu na bardzo złożone kompilacje, w których kompilator C/C++ i łącze mogą zająć 20 minut lub więcej.
Cykl testowy programu w C w pytaniu wymagałby 6,25 godziny, a w Pythonie 2,5 minuty.

Odp. 6: RTOS (Real-Time Operating System) oznacza system operacyjny czasu rzeczywistego.

Odp. 7: Potrzebna jest liczba, która dzieli się bez reszty przez wszystkie podane wielkości, tj. przez 10, 5, 50, 20. Najmniejszą pasującą  liczbą jest 100Hz. Można by było zaakceptować również 50Hz, gdyby odpowiadający założył, że 20Hz zaktualizuje się dwukrotnie w jednej ramce i trzy razy w następnej ramce.

Odp. 8: Jak podano w poprzednich pytaniach, nie musi być takiej samej liczby próbek w każdej ramce, aby uzyskać stałą szybkość klatek, o ile istnieje wielokrotność podstawowej częstotliwości ramek na każdą próbkę.
W tym przypadku 20 × 7 = 140, więc 7Hz może działać z częstotliwością bazową 20Hz i będzie powtarzać próbki, co 140 ramek lub 7 sekund. 3,5 to połowa z siedmiu i może działać z tą samą stawką podstawową, co próbka powtarzana co 70 ramek lub 3,5 sekundy.

Każda aktualizacja będzie miała 5,7 ramki, która zostanie zaokrąglona do 6.

Odp. 9: Połączenie blokujące zawiesza wykonywanie programu, dopóki nie wystąpi przerwanie lub zdarzenie, takie jak odbieranie datagramu (ramki) lub pakietu UDP (ang. User Datagram Protocol) to protokół pakietów użytkownika). Są złe, ponieważ tracisz kontrolę nad czasem programu i nie możesz utrzymać miękkiej realizacji w czasie rzeczywistym. Zamiast tego należy używać wywołań typu polling (przepytywania) dla portów szeregowych i interfejsów sieciowych.

 

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.