Stabilizator bocznikujący (TL431) monitoruje stan naładowania akumulatora (baterii)

70_got

Stabilizator lub regulator bocznikujący zwany również regulatorem równoległym, a po angielsku „shunt regulator”, TL431 może być z powodzeniem stosowany w wielu aplikacjach.
W szczególności można go użyć, jako komparatora z histerezą, korzystając z wewnętrznego napięcia odniesienia i kilku dodatkowych elementów.
Ten komparator z histerezą, podobny do przerzutnika Schmitta, może być używany jako prosty układ monitorujący stan akumulatora lub baterii (rysunek 1).
Górne napięcie progowe, VT+ tego komparatora można obliczyć za pomocą wzoru:
VT+ = VREF [1 + (R1 / R2)]
gdzie: VREF to wewnętrzne napięcie odniesienia regulatora bocznikującego TL431, którego typowa wartość wynosi 2.5V.
Gdy napięcie akumulatora lub baterii jest wyższe niż górne napięcie progowe, na katodzie TL431 jest ustanowione na niskim poziomie, wynoszącym około 2V, a tranzystor Q1 włącza się, włączając diodę LED1.
Napięcie wyzwalające (dolne napięcie progowe), VT-, przerzutnika można obliczyć za pomocą wzoru:
VT- = VREF [1 + (R1×R2 / R1 + R2) × (1 / R3)]
Gdy w wyniku rozładowania napięcie na akumulatorze jest mniejsze niż napięcie wyzwalające (dolne napięcie progowe), napięcie na katodzie TL431 dąży do wysokiego poziomu – do napięcia akumulatora.
Tranzystor Q1 wyłącza się, a dioda LED1 przestaje świecić. Dioda LED1 włączy się ponownie, gdy napięcie akumulatora po naładowaniu przekroczy górne napięcie progowe.
Autor: Vladimir Rentyuk

pełny materiał w pliku pdf

 

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.