Stabilizator napięcia 1,25 … 25V na układzie LM317

195_got_1

Napięcie wejściowe musi być buforowane kondensatorem 0,1µF. Kondensator musi być zamontowany jak najbliżej wejścia, ponieważ potencjalnie długie ścieżki przewodzące działają jak cewki indukcyjne i zakłócają działanie stabilizatora. Rezystor R1 ustala napięcie wyjściowe.
Elementy D1, D2, C3 muszą być zamontowane, jeśli na wyjściu są stosowane kondensatory o pojemności większych niż 25µF i napięcia większe niż 25V.

Autor: Anthony Smith

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.