Stabilizator prądu diod LED o małym spadku napięcia

53_got

Zaprezentowany na rysunku 1 układ stabilizuje prąd przepływający przez jedną lub większą ilość diod LED, czyniąc go niemal niezależnym od napięcia zasilania.
Jego główną zaletą jest bardzo mały spadek napięcia, który może być mniejszy niż 100mV.
Przedstawiany obwód może znaleźć zastosowanie do zasilania taśm diod LED, gdzie napięcie może się zmieniać wzdłuż długości z powodu rezystancyjnego spadku, a niewielkie zmiany napięcia powodują duże zmiany prądu.
Spadek napięcia na rezystorze pomiarowym „r” jest mniejszy niż 40mV.
Pozostała wartość spadku napięcia zależy od parametrów tranzystora Q3.
Nominalny prąd diody LED wynosi tutaj 7,2mA przy napięciu zasilania 9V.
Zwiększenie napięcia do 20V powoduje zmianę prądu o +15%, co daje rezystancję dynamiczną około 10kΩ.
Wybrana wartość rezystora R1 jest odpowiednia dla niebieskiej lub białej diody LED o spadku napięcia od 2,9V do 3,4V.
Aby utrzymać ten poziom prądu przy innych spadkach napięcia w kierunku przewodzenia, należy zmienić wartość rezystora R1 proporcjonalnie do zmiany spadku napięcia.
Prąd przepływający przez diody LED jest odwrotnie proporcjonalny do wartości rezystora „r”. Prąd można z grubsza zmienić za pomocą tego rezystora i precyzyjnie dostroić przez zmianę rezystancji R1.
Aby uzyskać dobrą stabilność prądu w zależności od temperatury, tranzystory Q1 i Q2 powinny mieć dobry kontakt termiczny.
Ideałem byłoby, gdyby dwa tranzystory były na tym samym chipie, ale dobry wynik można uzyskać na dyskretnych urządzeniach, jeśli umieści się je blisko siebie.
Charakterystyka obwodu pozostaje doskonała, nawet z pojedynczą diodą LED. Maksymalna liczba diod LED w łańcuchu jest ograniczona tylko przez parametry elementów układu.

Autor: Peter Demchenko

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.