Sterowanie 6-cyfrowym licznikiem częstotliwości

94_got
Dzięki temu sterowaniu pokazany na rys. 1, 6-cyfrowy licznik staje się licznikiem częstotliwości .

„Latch” = Zapis wyników liczenia po jednym przedziale liczenia.
„Reset” = kasuje licznik przed nowym liczeniem.
„Count” = częstotliwość do zmierzenia.

Autor: Wilfried Foede

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.