Sterowanie 7-segmentowym wyświetlaczem za pomocą rejestru przesuwnego przy wsparciu Raspberry Pi

Wiemy już jak korzystać z rejestru przesuwnego
używając układ 74HC595. W tym materiale
postaramy się użyć rejestru przesuwnego do
sterowania wyświetlaczem 7-segmentowym.
Aby sterować 7-segmentowym wyświetlaczem
za pomocą rejestru przesuwnego, można
podłączyć układ scalony 74HC595 do modułu
7-segmentowego. Poniżej przedstawiono okablowanie
sprzętowe:
Dokończenie>>>

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.