Sterowanie i kontrola kolejności włączania zasilania systemów na chipie SOC (Systems On Chips)

Mikroprocesory, mikrokontrolery i układy
SOC (systemy na chipie) dla poprawnej pracy
często wymagają impulsu resetującego.
Wiele z tych układów korzysta również
z oddzielnych napięć zasilających systemy
peryferyjne I/O i rdzeń.
W przypadku korzystania z wielu źródeł zasilania
konieczne jest włączenie ich w określonej
kolejności, aby zapobiec zawieszeniu się obwodu w nieznanym
stanie lub uszkodzeniu jego elementów z powodu wystąpienia
niezamierzonych ścieżek prądu.
Konieczne jest także monitorowanie napięć,
aby upewnić się, że urządzenie nie opuszcza
stanu resetowania, dopóki poziomy wszystkich
napięć nie osiągną wartości roboczych.
Istnieje wiele układów wykonujących funkcje
resetowania, ale niestety sporo z nich jest obarczonych
różnymi ograniczeniami.
ciąg dalszy w pliku pdf