Sterowanie silnikiem krokowym za pomocą interfejsu USB

P5339

Jest to przykład demonstrujący sposób sterowania niektórymi urządzeniami za pośrednictwem interfejsu USB. Program dla komputera PC utworzony w środowisku programistycznym Delphi.

Cechy projektu:
Mikrokontroler PIC18F4550 z interfejsem USB o pełnej prędkości działającym z częstotliwością 48 MHz Zgodność z USB 2.0
Zastosowanie sterownika USB na chipie
Jednostopniowe sterowanie silnikiem
MPLAB C18 dla oprogramowania układowego po stronie urządzeń USB
Delphi 6 dla oprogramowania hosta PC po stronie urządzeń USB
PIC18F4550 to główny układ, które komunikuje się z komputerem PC i steruje silnikiem krokowym.
Zasilanie napięciem +5V dla obwodu pochodzi z linii Vbus, z wyjątkiem zasilania +Vmotor, które musi spełniać wymagania silnika krokowego, więc pochodzi z zewnętrznego źródła zasilania.
Jeśli dodasz więcej elementów do obwodu, przez co układ będzie pobierać prąd całkowity powyżej 250mA, należy użyć źródło zewnętrznego zasilania +5V zamiast Vbus.

srtepper

Należy tak zrobić, ponieważ linia Vbus może dostarczać prąd nie większy niż 250mA i nie należy zapomnieć o odłączeniu Vbus od układu.
Nie należy łączyć linii +Vmotor z Vbus.
W tym przykładzie silnik krokowy jest sterowany metodą jednofazową (A-C-B-D). Jeśli chcesz użyć innego schematu sterowania, samodzielnie wprowadź odpowiednie zmiany.
Oprogramowanie układowe mikrokontrolera

Oprogramowanie mikrokontrolera dla prezentowanego przykładu zostało opracowane kompilatorem MPLAB C18 przy użyciu sterownika USB firmy Microchip.

Jeśli chcesz zmienić lub dodać nowe polecenia, przejrzyj pliki user.c i use.h w folderze user (użytkownika).

Strona oprogramowania komputerowego

Program dla tego przykładu został napisany w C++ przez programistów firmy Microchip i przepisany przez autora w Delphi 6.

W porównaniu z oryginalnym kodem źródłowym zmieniono trzy komendy: Turn Left (obroty w lewo), Turn Right (obroty w prawo), Stop motor (zatrzymanie silnika) i Connect (połącz).

Aby zobaczyć szczegóły przykładu w języku C++, zobacz w Podręczniku użytkownika PICDEM ™ FS USB i przejrzyj odpowiednie pliki.

Rys_2_got

Sterownik USB, którego używa się w tym projekcie, to sterownik Microchip General Purpose USB Windows, napisanego w C/C++.

Jeśli chcesz napisać własny sterownik USB, zajrzyj na stronę internetową, która ma więcej informacji o programowaniu sterowników USB (www.jungo.com ).

Należy jednak pamiętać, że napisanie sterownika USB nie jest łatwym zadaniem. Konieczna jest wiedza, jak działa system operacyjny.

Source code (do pobrania)

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.