Sterownik białej diody LED zapewnia oscylator dla mikrokontrolera

Głównymi elementami składowymi dla sterownika
białej diody LED są oscylator, pompa
ładująca (rodzaj przetwornika DC/DC, który
wykorzystuje kondensatory do przechowywania
ładunku energetycznego w celu obniżenia lub
podwyższenia napięcia) i regulowane źródło
prądu.
ciąg dalszy w pliku pdf

Słowa kluczowe:
LM2791, LM2792, flying, charge pump, DM7404

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.