Tester ciągłości – tester elektrycznego przejścia

Tester ciągłości – tester elektrycznego przejścia

Tester ciągłości jest bardzo przydatnym urządzeniem przy sprawdzaniu płytek obwodów drukowanych. Ciągłość przewodzenia (brak przerwy) sygnalizowana jest dźwiękiem (piskiem) brzęczyka. To oznacza, że do sprawdzania jakości „przejścia” nie ma potrzeby stosowania miernika (multimetru, itp.).

Napięcie na zaciskach testowych TP1 i TP2 wynosi tylko 80mV. Napięcie to nie jest wystarczające do badania diod, ale za to eliminuje ryzyko uszkodzenia podzespołów elektronicznych.

Układ jest zasilany przez baterię 3-woltową (dwie połączone szeregowo baterie 1.5-woltowe), ale może wynosić maksymalnie nawet do 12V. Przy tak wysokim napięciu, poziom głośności dźwięku brzęczyka będzie  zbyt duży. W tym przypadku, wartości pojemności kondensatorów  C1 i C2 powinny zostać zwiększone.

Konstrukcja układu składa się z komparatora IC1 i niestabilnego multiwibratora składającego się z tranzystorów T1 i T2, którego częstotliwość wynosi około 1250Hz przy napięciu zasilania 3V. Multiwibrator niestabilny jest uruchamiany w momencie, gdy na wyjściu układu IC1 (pin 6) pojawia się stan wysoki („high”) sygnału logicznego. Dzieje się tak, wówczas gdy rezystancja pomiędzy TP1 i TP2 jest mała, tak że napięcie na pinie 2 komparatora jest niższa niż na pinie 3, który zależy od ustawienia rezystora nastawnego P1.

Jeśli zamiast układu scalonego TLC251 (IC1) zastosowany zostanie układ TLC271C, napięcie zasilające musi być nie mniejsze niż 3V. Przy napięciu zasilającym 3V, układ pobiera prąd o wartości około 1.4mA.

Schemat do powyższego opisu znajduje się w poniższym pliku:

plik.pdf

Źródło: Elektor

Słowa kluczowe:

TLC251

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.